Habita ut migraturus - mieszkaj, jakbyś miał odejść.
Page Designed by Tmaxwell